หน้าหลัก | ราคาสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายชื่อลูกค้า |โบรชัวร์ | ดาวน์โหลดคู่มือ | การสั่งซื้อ | ติดต่อเรา | แฟนเพจ | ขอใบเสนอราคา

รายละเอียดสิ้นค้าทั้งหมด

โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเอกชน (PSM55) สำเร็จรูป
พิสูจน์ผลการใช้งานด้วยยอดขายมากกว่า 600 ชุดทั่วประเทศ การันตีผลงานด้วยโปรแกรมทุกระบบพัฒนาโดยทีมงานที่พัฒนางานให้กับ สช.  
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 087-343-5041
โปรแกรมสำเร็จรูปทุกระบบพัฒนาโดยทีมพัฒนางานให้กับ สช. เน้นใช้งานง่ายในรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย
โปรแกรมพิสูจน์แล้วจากปีที่ผ่านมามีโรงเรียนไว้วางใจใช้งานมากกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ
ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้สามารถทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงเรียนมาโดยตลอด
ใหม่ล่าสุด โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล รองรับหลักสูต2544และ2551
โปรแกรมระบบใบเสร็จรับเงิน + งาน STOCK สินค้า ในตัวเดียวกัน
และทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ด้านนี้เป็นเวลายาวนาน
ซึ่งคอยให้บริการหลังการขาย ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาได้ตลอด

ปกติ  7,900 บาท พิเศษลดเหลือ 5,900 บาท

สามารถนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม SP48 v.53 มาใช้งานได้เลย
โดยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลนักเรียนใหม่ ระบบมีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
ปรับรายการรับเงินให้ตรงกับการรับเงินจริงของแต่ละโรงเรียนได้
ออกใบเสร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รับชำระแบบผ่อนชำระได้พร้อมแสดงยอดค้างชำระ
สรุปยอดค้างชำระ ติดตามหนี้ได้แม่นยำ, ออกใบเตือน-แจ้งชำระได้ และรายงานรับชำระเงิน
สามารถใส่ Logo ของโรงเรียนในใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย
สารมารถออกรายงานต่างๆได้ดังนี้
1.รายงานประจำวัน
2.รายงานยอดชำระเงิน
3.ใบเตือน-ใบแจ้งชำระเงิน
4.รายงานรับชำระแยกรายการ
5.รายงานรับชำระเลือกรายการ
และโปรแกรมยังมีระบบมีความปลอดภัยสูง
ใส่รหัสก่อนออกใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จทุกครั้ง
มีระบบงาน STOCK สินค้า, ออกใบเสร็จตัด STOCK สินค้าได้

2.ระบบทะเบียนวัดผล RM55 >>>อ่านต่อ

ปกติ  8,900 บาท พิเศษลดเหลือ 7,900 บาท

สามารถนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม SP48 v.53 มาใช้งานได้เลย โปรแกรมรองรับหลักสูตรการศึกษา 2544 และ 2551ในตัวเดียวกัน ซึ่งครอบคลุม ระดับประถม
มัธยมต้น-ปลาย ปวชและปวส บันทึกคะแนนรายวิชาพร้อมตัดเกรดให้อัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเอง จัดทำเอกสาร ปพ1 ปพ2 ปพ3 ปพ4 ปพ7 ได้อย่างรวดเร็ว ออกใบรายงานผลการเรียนแจ้งผู้ปกครองพร้อมจ่าหน้าซอง รายงานผลการเรียนรายห้อง ระบุเป็นรายบุคคล และแยกรายวิชาได้ บันทึกผลการเรียน เช็คผลการเรียน และบันทึกผลการประเมินระดับชาติได้อย่างง่ายดาย


3.ระบบข้อมูลพื้นฐาน DM55 >>> อ่านต่อ
ปกติ  3,900 บาท พิเศษลดเหลือ 2,900 บาท
สามารถนำเข้า-ส่งออกข้อมูลจาก SP48 v.53 ได้ ไม่ต้องจัดทำข้อมูลซ้ำซ้อน จัดเก็บข้อมูลต่างๆของนักเรียนพร้อมพิมพ์ใบมอบตัวได้เลย และมีการจัดเก็บบัญชีชั้นเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียน รายชื่อบุคลากร สามารถคัดลอกข้อมูลนักเรียนระหว่างปีการศึกษาได้โดยไม่ต้องทำข้อมูลใหม่ ออกบัตรประจำตัวนักเรียนและบุคลากรได้อย่างง่ายดาย ออกรายงานบัญชีชั้นเรียน รายงานรายชื่อนักเรียน และรายงานบุคลากร
จัดทำข้อมูลตราสาร พร้อมพิมพ์รายงานตราสารได้

 
4.ระบบบุคลากร PM55 >>> อ่านต่อ
ปกติ  4,900 บาท พิเศษลดเหลือ 2,900 บาท

มีขั้นตอนการทำงานเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก บันทึกเงินรายได้และเงินหักได้อย่างง่ายดาย
สามารถคัดลอกข้อมูลเงินเดือนระหว่างเดือนได้เพิ่มความสะดวกต่อการทำงาน
ออกสลิปจ่ายเงินเดือนและรายงานการจ่ายเงินเดือน  ออกบัญชีหนังสือรับรอการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบคำนวณทะเบียนเงินสะสม 3% เงินส่งภาษีให้อัตโนมัติ
ออกรานงานทะเบียนคุมเงินสมทบ 3% ได้อย่างรวดเร็ว

5.ระบบจัดตารางสอน SM55 >>> อ่านต่อ
 ปกติ  4,900 บาท พิเศษลดเหลือ 2,900 บาท

สามารถช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางสอน จัดตารางสอนให้คาบเรียนของครูแต่ละคนในรายวิชาเดียวกันไม่ชนกันได้ ออกรายงานตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียนได้

6.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TM55 (สำหรับบุคลากร) >>> อ่านต่อ
 ปกติ  5,900 บาท พิเศษลดเหลือ 3,900 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์)
สามารถบันทึกเวลาด้วยเครื่องรูดบัตร ออกรายงานเวลา เข้า - ออกรายงาน ขาด ลา มาสาย รายงานบันทึกเวลาประจำวัน รายงานสรุปการบันทึกเวลา

7.ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออก TS55 (สำหรับนักเรียน) >>> อ่านต่อ
  ปกติ  5,900 บาท พิเศษลดเหลือ 3,900 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์)

*หมายเหตุ     ถ้าต้องการใช้แบบ Multiuser คือใช้ได้หลายเครื่องพร้อมกันหรือระบบ LAN คิดเพิ่มโปรแกรมละ 2,000 บาท